Skip to main content

Wat is Vakkanjers?

Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun technische talenten. Op verschillende niveaus vanaf groep 7 van het primair onderwijs, de brugklas tot en met het vierde jaar van het voortgezet onderwijs.

Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen een oplossing bedenken voor een technisch vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van urgente en realistische opdrachten.

De vier challenges

Met de verschillende challenges biedt Vakkanjers een doorlopende leerlijn aan. Hiermee wordt ingespeeld op hun leeftijd, niveau en interesses. Ieder jaar staat één maatschappelijk thema centraal die uitgewerkt wordt in vier challenges.

Junior (Groep 7 en 8)

Met Vakkanjer Junior bedenken leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs een technische en duurzame oplossing voor een probleem.

Tijdens een interactieve kick-off van twee uur gaan we met de klas aan de slag. Dan begint de challenge en wordt de klas uitgedaagd om oplossingen en ideeën te bedenken voor een realistisch en urgent technisch vraagstuk. Dit idee werken ze uit tot prototype. De schoolwinnaars gaan door naar de halve finale. Samenwerking met lokale bedrijven maakt Vakkanjers nog krachtiger. Medewerkers kunnen door als rolmodel te fungeren de leerlingen inspireren en ondersteunen. Zo wordt het beroepsperspectief van werken in de techniek nog meer zichtbaar.

Tijdsinvestering van de opdracht is ongeveer 10 lesuren, verspreid over vier tot zes weken.

Scout (Klas 1)

Met Vakkanjer Scout bedenken leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een technische en duurzame oplossing voor een probleem.

Na een interactieve kick-off door een bedrijfscoach van Vakkanjers gaan de leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren zelfstandig, in teams, aan de slag met hun idee. Op school werken ze hun idee uit tot prototype. Hierna kunnen ze met hun ideeën stemmen verzamelen. De schoolwinnaars gaan door naar de halve finales en mogelijk de landelijke finale. Hier pitchen ze hun idee bij een jury. Samenwerking met lokale bedrijven maakt Vakkanjers nog krachtiger. Medewerkers kunnen door als rolmodel te fungeren de leerlingen inspireren en ondersteunen. Zo wordt het beroepsperspectief van werken in de techniek nog meer zichtbaar.

Tijdsinvestering van de opdracht is ongeveer 14 lesuren, verspreid over zes tot acht weken. De docent heeft een coachende rol en krijgt uitgebreide ondersteuning.

Explorer (Klas 2 en 3)

Met Vakkanjer Explorer bedenken leerlingen uit het tweede en derde jaar van het voortgezet onderwijs vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een technische en duurzame oplossing voor een probleem.

Dat doen ze in teams, als bedrijf in het klein: de docent heeft een coachende rol. De schoolwinnaars gaan door naar de halve finales en mogelijk de landelijke finale. Vakkanjer Explorer sluit aan op het curriculum en scholen kunnen er verschillende eindtermen mee afdekken (zowel technisch als niet-technisch). Deelnemende docenten krijgen uitgebreide ondersteuning. S

cholen kunnen Vakkanjer Explorer inzetten als LOB-activiteit. Samenwerking met lokale bedrijven maakt Vakkanjers nog krachtiger. Medewerkers kunnen door als rolmodel te fungeren de leerlingen inspireren en ondersteunen. Zo wordt het beroepsperspectief van werken in de techniek nog meer zichtbaar.

Tijdsinvestering van de opdracht is ongeveer 30 lesuren, verspreid over acht tot tien weken.

Pioneer (Klas 3 en 4)

Vakkanjer Pioneer is er voor leerlingen uit het derde of vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs met de profielen PIE, D&P en BWI of de keuzevakken T&T, IT en O&O.

Het sluit aan op het curriculum en scholen kunnen er verschillende eindtermen mee afdekken (zowel technisch als niet-technisch). Deelnemers gaan aan de slag met een echt technisch probleem en werken gaandeweg aan hun 21e-eeuwse vaardigheden. Samenwerking met lokale bedrijven maakt Vakkanjers nog krachtiger. Medewerkers kunnen door als rolmodel te fungeren de leerlingen inspireren en ondersteunen. Zo wordt het beroepsperspectief van werken in de techniek nog meer zichtbaar.

Tijdsinvestering van de opdracht is totaal 50 verspreid over 10-12 weken. Deelnemende docenten krijgen uitgebreide ondersteuning.

Meedoen

Deelname aan Vakkanjers is kosteloos. Het programma wordt ontwikkeld voor leerlingen op het primair en voortgezet onderwijs.

Vakkanjers biedt een compleet programma aan dat past binnen het curriculum en scholen kunnen hiermee verschillende eindtermen afdekken. Het traject bestaat uit een kick-off, gevolgd door een brainstorm. Hier bedenken de leerlingen klassikaal al hun ideeën. Vervolgens gaan ze onderzoeken en ontwerpen én ontvangen ze feedback van het bedrijfsleven. Hierna is het tijd om hun prototype te ontwikkelen.

Scholen kiezen zelf wanneer ze van start gaan met het project. Wie meedoet aan de challenge en wil strijden voor een plek in de finale dient wel voor de halve finales klaar te zijn met het project. Iedere school kiest namelijk een schoolwinnaar en dit team mag de school vertegenwoordigden tijdens de regionale halve finales en – als ze het goed doen – de grote landelijke finale. 

Ik wil deelnemen

Wil je met jouw klas of school deelnemen aan Vakkanjers? Dat kan kosteloos! Ontdek hier welke thema’s dit schooljaar en volgend schooljaar centraal staan en meld je aan.

Samenwerken met bedrijfsleven

We brengen het onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar! Dat doen we met een bedrijfscoach, iemand uit het bedrijfsleven die vanuit eigen kennis, kunde en ervaring de teams begeleidt tijdens de challenge. De bedrijfscoach verzorgt samen met de leerkracht of docent de kick-off, geeft feedback op de ontwerpen en is jurylid tijdens de schoolfinale. De bedrijfscoach kijkt met een professionele blik mee en geeft realiteit aan de challenge. Als school ga je samen met de leerlingen op zoek naar een bedrijf(scoach). In de docentenhandleiding lees je hoe een bedrijfscoach kunt vinden.

Inspringen op veranderende techniekwereld

De techniekwereld verandert razendsnel. Een veranderende markt vraagt om andere vaardigheden. Initiatief nemen, bijvoorbeeld. Samenwerken. Probleem oplossen. Klantcontact. Zulke skills zijn steeds belangrijker geworden in het bedrijfsleven. Dat blijkt onder meer uit de toekomstverkenningen van de O&O-fondsen. Ook het ministerie van OCW heeft volop aandacht voor de ontwikkeling van deze 21st century skills.

Vakkanjers sluit daar op aan. Door een technische opdracht te verbinden aan de ontwikkeling van zulke skills, in de vorm van een bedrijfssimulatie, werken we aan de gewenste vaardigheden van de vakmensen van morgen. Zo geven we de jonge deelnemers een voorsprong op de arbeidsmarkt en hebben we een bron van verhalen om nog meer jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Dat is de kracht van Vakkanjers.

over vakkanjers

De challenge is ontstaan uit een initiatief van technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor techniek. Via het programma ontdekken en ontwikkelen zij hun talent voor techniek al sinds 1999. Vakkanjers wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek en wordt uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie.